روغن موتور

هیچ محصولی یافت نشد.

به تفاوت های ساخت و انواع دسته بندی های روغن موتور خودرو خواهیم پرداخت.

روغن موتور خودرو

مهمترین نکات در روغن موتور

۱- نوع روغن:

در واقع به ما نشان میدهد این روغن برای چه کاری ساخته شده است. به طور مثال روغن موتور، روغن گیربکس و …. واضح است که شما نباید برای مثال از روغن گیربکس برای موتور استفاده کنید.

۲-تکنولوژی ساخت روغن:

منظور از تکنولوژی ساخت روغن این است که بیس و پایه روغن چیست.
پایه های روغن به ۳ دسته تقسیم میشوند.
Mineral: که ترجمه ی فارسی آن “معدنی” است. به این معناست که این روغن از نفت خام گرفته شده است.
Synthetic: برگردان آن در فارسی “آزمایشگاهی” یا “سنتزی” است. این نوع روغن از نفت خام گرفته نشده و در آزمایشگاه ها و با فرمول های خاصی تهیه میشود.
Semi Synthetic یا Synthetic Blend یا Synthetic Technology: همه آنها یکی هستند و یعنی نیمه سنتزی. بر خلاف باور عموم، به سادگی این روغن ها مخلوطی از دو روغن سنتزی و معدنی نیستند و فرآیند پیچیده تری در پی آن نهفته است.

فرق بین پایه روغن ها:

فرق اصلی روش ساخت روغن موتور خودرو است ولی در خواص و عملکرد هم تفاوت هایی دارند. روغن های معدنی مولکول های بزرگتری دارند و باعث میشوند در موتور های بسیار قدیمی که مشکل کم کردن روغن دارند، از مجراهای ریز و میکروسکپی نشت نکنند و البته عمر کمتری نسبت به انواع دیگر دارند. در شرایط ایده آل هر ۱۰٫۰۰۰ کیلومتر و در شرایط واقعی حدود ۶۰۰۰ کیلومتر عمر مفید آن هاست.

روغن موتور خودرو سنتری مولکول های کوچکتری دارند و باعث میشود بتوانند نقاط بسیار ریز موتور، که مولکول های درشت معدنی به آنجا نمیرسند، را نیز روان کاری کنند. عمر بسیار بیشتری دارند و در شرایط ایده آل، بعضی از آن ها تا ۳۰٫۰۰۰ کیلومتر و در شرایط واقعی تا ۲۰٫۰۰۰ کیلومتر هم عمر میکنند. قیمت آنها از روغن های معدنی گران تر است. البته هیچ گاه هیچ روغنی را ۳۰٫۰۰۰ کیلومتر استفاده نکنید! زیرا این عدد مربوط به شرایط ایده آل بدون فشار و مربوط به موتور های خاص و تابعی از خیلی موارد دیگر است.

اطلاعات بیشتر ...